Актив ООД
Благоевград www.activ.bg 20 - 50 служителя

Мислете и действайте в Актив!

 

Актив е водещ доставчик на услуги в сферата на одита, счетоводството, данъците, правото, финансите и бизнеса.

 

Фирмената философия и ценностна система, върху които Актив се е изградил в кадрово отношение включва такива елементи като:

 

* ентусиазъм

* последователност

* ангажимент към работната дейност, а не към работното място

* самоуправление

* вътрешно партньорство и взаимна подкрепа

* парсипативност

* квалификация

* талант

* свобода в професията

* развитие и усъвършенстване

* участие във въвеждащо и текущо обучение по програма „взаимно училище”

* йерархия на по-мъдрия, по-квалифицирания, по-знаещия и по-умеещия

* езикови умения с приоритет на английски и немски

* принадлежност към Актив

 

Най-ценния актив за нас са хората, така както Актив е за тях!

 

Ако може да приемете философията ни, ценностната ни система и фирмена култура.

Ако може да направите своя избор и да принадлежите към мислещ и действащ екип.

Ако решавате проблеми, а не ги изтъквате и търсите решения, а не причини за оправдания.

Ако сте влюбени в интегрираните от Актив направления (одит, счетоводство, данъци, право, бизнес, финанси).

Ако имате готовност да прекрачите прага към офиса и да подчините себе си на работната дейност.

Ако имате реална преценка за полезност и възнаграждение.

Ако имате възпитанието да давате, за да получите.

Ако имате интелекта, знаете и се стремите към дадености и възможности, а не само към дадености.

Ако може да носите отговорност и да чувствате удовлетворение от развитие, свършена работа, постижения и значимост.

 

Активирайте се!

 

За нас ще бъде удоволствие да преценим възможностите, да поискаме среща и да обсъдим идеи или да разкрием нови, независимо от формата им и територията.

 

За повече информация, моля посетете раздел "Кариери" в www.activ.bg.

 

За контакти:

 

Адрес: 9000 Варна, ул. "Дунав" № 5

Тел.: 052/ 660 700, 052/ 660 722

Факс: 052/ 660 730, 052/ 660 731

Е-mail: activ@mnet.bg, activbg@dir.bg

Web site: www.activ.bg

Careerdays.bg