ИСС Фасилити Сървисиз ЕООД

Компания

ИСС Фасилити Сървисиз ЕООД е дъщерно дружество на ISS Global A/S - световен лидер в областта на фасилити мениджмънта с филиали в над 50 държави и с над 530 000 служители на световно ниво.

ISS Group е основана в гр. Копенхаген, Дания през 1901г. и благодарение на професионализма и безкомпромисно високото качество на услугите си бързо се превръща в един от световните лидери в сферата на фасилити мениджмънт услугите.

ISS предлага широк спектър от услуги, сред които: почистване, кетъринг, охранителна дейност, техническа поддръжка, управление на сграден фонд, както и фасилити мениджмънт - цялостно управление и поддръжка на търговски, бизнес сгради и офиси. За повече информация относно ISS, моля посетете нашия корпоративен уебсайт: www.issworld.bg

За времето, през което ISS е на българския пазар, тя успя да се докаже като надежден и предпочитан бизнес партньор на своите клиенти, както и коректен работодател на десетки служители.

В случай, че Вие сте професионалист и сте мотивиран да отговорите на високите стандарти и изисквания за качество на ISS, ще се радваме да Ви приветстваме в нашия екип!

VCD