ТНИКО ИМОТИ ООД

Компания

„ТОНИКО” ЕООД възниква като правен субект през 1992 година. От 1993 г. до момента, вече 15 години, основният предмет на дейност на дружеството е посредничество при сделки и търговия с недвижими имоти. Към настоящия момент ТОНИКО има установени позиции на българския и международния пазар. Разполага със собствени кантори в гр.Пловдив, гр.София, к.к. Слънчев бряг и представителства в гр.Алмата,Казахстан; гр.Рига, Латвия; Москва и Санкт Петербург, Росия.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Пред трети лица, дружеството се представлява от управителя Антоанета Ненова.

ЧЛЕНСТВО, СЕРТИФИКАТИ, ЛИЦЕНЗИ : ”ТОНИКО” ЕООД е член на :

1. НСНИ (Национално сдружение недвижими имоти) – РБългария;

2. NAR (National Association of Realtors - Национална асоциация на реалторите в САЩ);

3. CEREAN (Central European Real Estate Associations Network – Централно Европейска Мрежа на асоциациите за недвижими имоти);

4. CIPS (certificate international property specialist) – Международно общество на специалистите, сертифицирани за работа на световните пазари;

5. FIABCI - България ( Световна федерация на професията по недвижими имоти).

ТОНИКО е лицензирано от АП (Агенция за приватизация – София) за изготвяне на оценки на недвижими имоти в Р.България – Лиценз N 9581/19.06.2001 и сертифицирано за оценки на сгради – паметници на културата.

ЕКИП: В екипа на TОНИКО работят образовани и коректни професионалисти, с богат опит в посредничеството при сделки с имоти. Опитът е придобиван, допълван и развиван в продължение на 15 години, считано от създаването на ТОНИКО. Вътрешната фирмена политика е насочена към „споделяне на опита” в екип и системно обсъждане на „добри и лоши практики” при сключване на сделки. Така ние сме подготвени за казуса на всеки клиент. Екипът на ТОНИКО е креативен и готов да се изправи пред всякакви предизвикателства, които поставят сделките с недвижими имоти. Брокерите работят ръка за ръка с юристите на дружеството и заедно ще Ви предложат иновативни решения на Вашия имотен казус, лишени от всякакъв риск.

УСЛУГИ, предлагани от ТОНИКО:
- Посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти;
- Посредничество при наемане - отдаване на недвижими имоти;
- Съдействие при покупка с банков кредит;
- Кредитни консултации;
- Юридически консултации по въпросите на собствеността

 ПРЕДИМСТВАТА ДА СЕ РАБОТИ С НАС :
1. 15 години опит на пазара на имоти
2. доказан и утвърден професионализъм
3. юридическа обезпеченост на всяка сделка
4. с нас клиентът се чувства сигурнo

VCD