Евроконсулт-София ЕООД

Компания

Евроконсулт–София ЕООД
Офис № E3, ул. Родопски извор № 45,
жк. Борово, п.к.1680 София, България

Тел:  +359 2 489 6768        
Факс: +359 2 489 6769
E-mail: office@evroconsult-bg.com
www.evroconsult-bg.com
Евроконсулт–София ЕООД е създадена през 2004г. и извършва проектиране и инвеститорски контрол на електроинсталации на търговски, обществени и индустриални обекти .
Нашите специалисти са високо квалифицирани професионалисти с дългогодишен национален и международен опит. Ние сме изградили отлична репутация, предлагайки висок професионализъм и качество на предлаганите услуги.
Ние осигуряваме електропроектиране и инвеститорски контрол за клиенти в България, Република Ирландия, Южна Африка и Обединени Арабски Емирства. Проектите обхващат всички сектори на общественото и индустриалното строителство.

VCD