Construction Tools EOOD

www.atlascopco.com 50 - 300 служителя

Компания

Производствената фирма „Строително оборудване“ ЕООД, гр. Русе е основана през 1987г., като предприятие за хидропробивна техника, част от Комбината за тежко машиностроене (КТМ). В периода 2005-2017г. фирмата е част от шведската Група Атлас Копко, която през годините  инвестира интензивно в строежа на нови производствени мощности, оптимизация на производствения процес и обогатяване на гамата на произвежданите изделия. 

От началото на месец февруари 2018г. фирмата е придобита от шведската Група Хускварна, като сделката е част от инвестиционното преструктуриране, което предприема мажоритарния собственик и на двете фирми Инвеститор АБ. 

В завода се произвеждат лека трамбоваща техника, техника за обработка на бетон, ръчна хидравлична техника за строителството - като чукове, захранващи хидравлични станции, помпи, резачки, машини за ядково пробиване. 

Основите дейности на фирмата са разработване, дизайн и монтаж на машините. В структурата на производствената фирма е обособен отдел Конструктивен и развитие със собствена лаборатория, в който работят 24 човека. Отделът се развива като Център по компетенции за изделията, които произвеждаме. 

Дистрибуцията и продажбите на изделията се осигуряват от дистрибуционните и търговски центрове на Групата.

Във фирмата работят около 150 човека.