Трафик Броудбанд Комюникейшънс ЕООД

Компания

Трафик Броудбанд Комюникейшънс ЕООД е лидер в сферата на телекомуникационните услуги в България. Компанията стартира дейността си през 1999г, фокусирайки се върху доставката на интернет за корпоративни и бизнес клиенти, постепенно навлиза на пазара за крайни потребители.

Сега е един от най-големите частни интернет доставчици в страната и се гордее с приноса си към развитието на българския интернет. Предлага голямо разнообразие от услуги за пренос на глас и данни, включително и широколентов интернет достъп, виртуални услуги и разнородни допълнителни услуги, градейки ясна визия за бъдещето си развитие:

„Да сме телеком е ново предизвикателство в доказване на нашите възможности. Имаме ясен проект за развитието на компанията като телеком от ново поколение. Готови сме да посрещнем предизвикателствата на динамично променящия се телекомуникационен пазар и дори да поставим нови по-високи стандарти.”

Васил Василев

/CEO & Founder/

VCD