ИК Труд и право

Компания

Издателски комплекс „Труд и право” е  създаден през юли 1992 година. Правната му форма е консорциум - доброволно обединение на самостоятелни търговци в името на обща цел – разпространение на професионални знания в най-важните области на правото, икономиката и социалната дейност.
Художественото и графично оформление и предпечатната подготовка на изданията се осъществява от „МТ-студио”.
Изданията на ИК „Труд и право” се печатат с любезното съдействие на Полиграфически комбинат „Д. Благоев” - София и „Хермес прес” ООД - София, и печатница „Мултипринт” ООД.

ИК „Труд и право” предлага:

  1. пет месечни списания;
  2. пет книги-годишници;
  3. 20-25 книги по актуални професионални теми всяка година;
  4. пет компютърни информационни продукти ЕПИ.

Във взаимодействие с НКЦ „Решение” ООД, ИК „Труд и право” организира и провежда професионални учебни семинари в страната и в чужбина.

JobTiger Banner