СПАРКИ АД - РУСЕ
www.sparkygroyp.com 20 - 50 служителя

Компания

ул. "Розова долина" 1
Русе 7000
тел: 082 885 300, 885 400
факс: 082 822 472
sparkytruck.r.bg@sparkygroup.com
 
 
 
Фирма Спарки АД Русе е наследник на основаната през 1907 г. немска „Машинна фабрика Евгени Мюлхауп и Сие” за дребен земеделски инвентар, мелнично оборудване и турбини. От 1948 г. фабриката е преобразувана в Държавен машиностроителен завод „Георги Димитров». През 1997 г. SPARKY GmbH, Берлин, закупува 70% от капитала на Дружеството.

Дейността на Дружеството обхваща проектиране, разработване и производство на заварени метални конструкции за подемни и строителни машини, отливки, прикачен инвентар за селскостопански машини, кари – дизелови, електро и мотокари за транспортна обработка на товари. Заварените метални конструкции представляват основен процент от общите приходи и са предназначени за външния пазар – Англия, Ирландия, Германия, Франция.

Спарки АД има добри технологични възможности за извършването на ковашко-пресова обработка, леене, механично обработване, заваряване, боядисване и други.

Дружеството разполага с лаборатории за физико-механичен, химичен, спектрален и металографски контрол, за изследване и анализ на метали.

Спарки АД Русе е сертифициран по ISO 9001 и притежава: Голям сертификат по заваряване съгласно DIN 18800-7 с разширение за DIN 15018 и DIN-Fb 103/104;


Голям сертификат по заваряване съгласно  DIN EN 15085-2; Сертификат за качество в заваряването съгласно EN ISO 3834-2.

Успешното управление на  дейността на фирмата, особенно по време на глобална финансова и икономическа криза изисква поддържане на относително безрискова бизнес среда, рационализиране на взаимоотношенията с партньори, доставчици и клиенти.
 

VCD