United Partners
София между 5 и 10 служителя

Компания

Youth@Work е нова инициатива за борба с младежката безработица, която цели да създаде връзки между младите хора и малките и средните предприятия (МСП), за да помогне на младежите да намерят работни места, а МСП да наемат млади таланти.

Youth@Work също така предоставя на начинаещите млади предприемачи информация и съвети как да започнат свой собствен бизнес.

Инициативата Youth@Work постига това чрез организирането на иновативни семинари по време на панаири на заетостта в целия ЕС. Youth@Work подкрепя инициативата на ЕС „Младежта в движение“.

JobTiger Banner