Радомир Метал Индъстрийз АД

Company

"Радомир Метал Индъстрийз" АД е фирма с високотехнологично оборудване, предназначено за производство на ковани и лети голямо-габаритни изделия. Технологичният процес се осъществява по "Ноу Хау" на Японската фирма "Кобе стийл", подобрена в значителна степен от познанията и богатия опит на специалистите, работещи във фирмата.


Продукцията, произвеждана от нашата фирма, намира добър прием във всички части на света - Европа, Америка, Азия, Австралия. Предназначена е за структуроопределящи икономически отрасли като: енергетиката, корабостроенето, циментовата и химическата промишленост, добивът на полезни изкопаеми, тежкото инвестиционно машиностроене, индустриите за цветни и черни метали, ядрено енергийния сектор, както и специфично военно оборудване.
Основни наши партньори са Wartsila Propulsion B.V., Холандия; Wartsila Propulsion Norway AS, Норвегия; Metso Minerals Industries Inc., САЩ; Corus, Великобритания; British Steel, Великобритания; Thyssen Krupp, Германия; Steinhoff GmbH, Германия; Xtek, Inc., САЩ; U. S. Steel ; Rolls Royce Marine, Норвегия, Шотландия, Полша; Mittal Steel; Akers Specialty Rolls, Франция; Gontermann-Peipers (India) Ltd., Индия; Mariner Ship's Equipment, Gurdesan, Турция; Severstal N.A.,както и различни програми на МО на различни държави в Европа.


През годините фирмата е съществувала под различни имена - "Тежко машиностроене", "Радомир - Метал", "Радомир Леяро-ковашки комплекс", "Радомир - Метали", а в настоящия момент /от декември 2006 г./ "Радомир Метал Индъстрийз" АД.


През целия 20-годишен период на съществуване, фирмата е развила номенклатурата на произвежданите изделия. Технологичното оборудване е поддържано на високо техническо ниво. Над 20 млн. Евро са инвестирани в строежи, закупуване на нови машини и съоръжения, инсталации и модернизация на съществуващото оборудване.


Инженерно-техническия потенциал на фирмата е изключително висок. Значителна част от инженерните кадри са с повече от 15 - годишен стаж във фирмата, в която в момента се полагат усилия за практическото обучение на нови кадри в производствения процес.
Основните направления на инженерната дейност са в областта на металургията, пластичната деформация, термообработката, механичната обработка и електрооборудването.


Изпълнителския персонал също е с многогодишен опит в областта на стоманодобива, стоманолеенето, коването и термообработката.
В технологично отношение дейността на фирма "Радомир Метал Индъстрийз" АД се осъществява в две основни направления:
• ковани изделия с механична обработка
• отливки с механична обработка


В структурно отношение завода се състои от следните основни цехове:
• Скрапо цех
• Стоманодобивен цех
• Стоманолеярен цех
• Термично - чистален цех
• Моделен цех
• Пресово - термичен цех
• Цех за механична обработка
• Лаборатории

VCD