Фонд за органите на местно самоуправление в България ЕАД

Компания

Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД е създаден от Министерски съвет като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Мисията на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в подготовката и успешното изпълнение на проекти, съфинансирани от програмите на Европейския съюз, за модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и създаване на устойчиви  и модерни местни общности.
 

ФЛАГ набира своя кредитен ресурс от държавно участие и от заемни средства от международни финансови институции.

Фондът отпуска заеми на общини и на общински дружества, които изпълняват проекти по Оперативните програми/Програма за развитие на селските райони, както и на общини за подготовка на проектнипредложения.

VCD