CareAta

Компания

РАБОТА ЗА ЛЕКАРИ В ГЕРМАНИЯ

Ние сме международна фирма за подбор на висококвалифицирани кадри със седалище в Хамбург, Германия. Набираме преди всичко лекари и медицински сестри от различни страни на ЕС за работа в Германия.

Нашите клиенти са болници, частни клиники и лекарски практики в цяла Германия. За този кръг от клиенти търсим постоянно:

Лекари-специалисти и асистент-лекари с опит, които биха искали да живеят и работят в Германия.

Нашите предложения:
Предлагаме Ви работа в следните професионални области:
• Анестезиология
• Обща медицина
• Очни болести
• Неврология

• Вътрешни болести
• Нефрология
• Пневмология
• Кардиология
• Гастроентерология

• Кожни и венерически заболявания
• Радиология
• Патология
• Съдова хирургия
• Неврохирургия
• Ортопедия и травматология
• Гинекология и акушерство

Изисквания към кандидатите:
- Завършено висше образование по хуманна медицина;
- Добро владеене на немски език (отговарящ на ниво B2).

Ние предлагаме:
- Финансираме интензивни курсове за ниво В2 в България;
- Подходящо работно място в Германия;
- Поемане на разходите по пътуванията за интервюта и хоспитация в Германия;
- Адекватно заплащане според немски тарифни договори, както и трудов договор с немския работодател;
- Организиране на интервю в Германия с възможност за непосредствена хоспитация в клиниките;
- Цялостна подкрепа при изготвяне на необходимите документи за кандидатстване;
- Съдействаме при уреждане на необходимите формалности като получаване на официално разрешително за практикуване на лекарска професия на територията на Германия, признаване на специалността и др.;
- Придружаваме Ви по време на интервю;
- Допълнителното работно време се заплаща според тарифен договор;
- Помагаме Ви по време на целия процес на кандидатстване за работа и в процеса на адаптиране на новото работно място в Германия;
- Помагаме Ви в търсенето на жилище;
- Нашите услуги са напълно безплатни!

При интерес изпратете на dm.stefanova@abv.bg автобиография на немски език и ние ще се свържем с Вас в рамките на следващите няколко дни по имейл.

VCD