СИЗАС-ЗЕБРА ИНТЕРНЕШАНЪЛ АД

Компания

Предмет на дейност: производство на изделия от каучук, предназначени за
хоризонтална пътна сигнализация.
Дружеството разполага с широка гама изделия, която се разделя на четири
основни групи:
- скоростоограничители
- греди
- конуси
- трапецовидни и цилиндрични маркери.
 

VCD