Септона България АД

Компания

Септона България АД произвежда козметични изделия от памук, които задоволяват разнообразие от потребности на хората и бизнеса.
Ние желаем да спомагаме в развитието на българската лека промишленост, постигайки европейско ниво на качество, производителност и рентабилност на нашата дейност.

 

VCD