ВИЛО България ЕООД

Компания

 Вило България е създадена август 2000 г. като дъщерна фирма на Wilo SE, Германия - един от водещите производители на водни помпи и помпени системи за отопление, климатизация, водоснабдяване и отводняване. 

VCD