СБПФЗАЛ-Д.П.КУДОГЛУ гр.Пловдив

Компания

Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Д.П.Кудоглу" ЕООД град Пловдив
 
Диагностично-консултативен блок вклюва:
- приемен кабинет (клинични пътеки)
- кабинет за контрол на туберкулозата
- детски кабинет
- функционален диагностичен кабинет
- бронхологичен кабинет
 
Медико-диагностични лаборатории
Отделение за образна диагностика
Стационарен блок
Болнична аптека
Административно-стопански блок
Специализирана белодробна ТЕЛК

VCD