Окта Лайт България АД

Компания

Окта Лайт България АД е първият и единствен производител на светодиоди, изцяло базиран в Европа

Компанията е основана през  2010 г. и е напълно интегриран доставчик, произвеждащ различни видове светодиоди.

Основните акционери са Монбат АД с 51 % и Октагон Интернешънъл ЕООД 49 %.

Окта Лайт АД е вертикално интегриран производител на осветителни тела и продукти, инженерингови и светлинни решения.
Развиваме се в следните основни направления:

  • Производство на мощни високояркостни светодиоди, маломощни и специални диоди;
  • Производство на осветителни тела на база LED технология за всички видове осветителни уредби - улични, тунелни, промишлени, екстериорни и интериорни приложения, фасадно и декоративно осветление;
  • Производство на ретрофит продукти (светодиодни лампи, тръби);
  • Светлинно проектиране, измервания, одити и пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението;
  • Разполагаме с една от най-модерните производствени линии в България за специализиран SMD монтаж с капацитет между 25 000 и 36 000 компонента на час.

     

VCD