ДЖИ И ЕС БЪЛГАРИЯ ООД

Компания

"Джи И Ес България" ООД е  специализирана в областта на инженеринг, доставка и монтаж на всички видове геосинтетични материали.

VCD