Clearcase Recruitment

Компания

Clearcase Recruitment е компания за подбор на оперативни специалисти и мениджъри от всички основни сектори на икономиката. Ние поставяме на фокус личното отношение, активната и непринудена комуникация и уважението към предимствата и предпочитанията на всеки кандидат за работа.

В Clearcase разбираме, че всяка една възможност за работа може да е важна за някого и гледаме на всеки контакт с вас като на ангажимент към вашата кариера и интереси. Затова – независимо за каква позиция кандидатствате – винаги можете да разчитате на едно и също отношение от нашите консултанти:

 

§  Личен контакт - Clearcase е единствената компания за подбор в България, която провежда активна комуникация с абсолютно всички кандидати по дадена позиция

§  Ние не вярваме в стандартните интервюта със заучени въпроси и отговори. Затова държим да общуваме без да изграждаме бариери, прямо и открито. Контактът ни с вас е възможно по-неформален и в непринудена обстановка

§  Ние никога не изпращаме вашето CV, без преди това да сме ви представили възможността за работа и да сме проверили вашия интерес към нея. Всяка отделна възможност за работа се съгласува с вас. 

§  В Clearcase кандидатите винаги получават обратна връзка, независимо какъв е резултата. При работата си с нас вие винаги знаете актуалния статус на вашата апликация за дадена работа, на всеки етап.

Като част от групата на MiNDS People & Solutions - една от най-успешните компании за подбор на IT специалисти, Clearcase стъпва върху богатия опит на MiNDS в обслужването на водещи международни и локални компании в България и САЩ. Избирайки Clearcase за свой партньор в търсенето на нова работа, вие получавате индивидуална услуга, в която качеството и резулатите имат приоритетна важност.

VCD