МУЗИКАУТОР

Компания

МУЗИКАУТОР е организация за колективно управление на авторски права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели. Член е на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) от 1993 г. и на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM) от 1996 г. В МУЗИКАУТОР членуват над 2600 български автори. На базата на договори за взаимно представителство с над 65 чуждестранни авторски дружества, МУЗИКАУТОР представлява почти целия световен музикален репертоар.

VCD