ДМВ ЕООД

Компания

ДМВ ЕООД е създадена през 2007 година със седалище в гр. Русе. За сравнително краткото си време от своето съществуване се наложи успешно на пазара, като се открои с коректност, професионализъм и качество на извършваните дейности. Основен приоритет в нашата работа са доставката на течни горива и LPG.

Стремежите на фирмата са насочени към разширяване на пазарния дял чрез запазване на доверието на настоящите ни партньори, както и привличането на нови такива.

Към настоящия момент притежаваме складова база на територията на община Русе за съхранение, маркиране и блиндиране на горива, което ни дава основно предимство за бързи доставки и гъвкавост при тяхното изпълнение. Базата е оборудвана по последните изисквания и стандарти наложени от Българското законодателство. Доставките на предлаганите от нас продукти се извършват посредством собствени транспортни средства.

Създадената структура от човешки и материални ресурси, както и постигнатите резултати до момента са фактори, гарантиращи качествени услуги, професионализъм и сигурност и ни доказват като надежден партньор, гарантиращ на сегашните и бъдещите ни контрагенти стабилни търговски отношения.

VCD