Рогеми- Заложна къща ЕООД

Компания

"Рогеми- Заложна къща" е създадена през 2005 година. Предмета на дейността на "Рогеми- Заложна къща" е отпускане на парични заеми срещу залог на движими вещи,извършване на сделки с благородни метали и скъпоценни камъни.

За 10 години, фирмата успя да се наложи като лидер и да спечели доверието на клиентите си. Принципите, на които се основава дейността на "Рогеми- Заложна къща" са дискретност, лоялност, съпричастност и прозрачност при отпускането на заеми срещу обезпечение.

VCD