M1D

Компания

M1D е специализирана компания за фармацевтични аутсорсинг услуги, предоставяща екипи от медицински представители на фармацевтични и биотехнологични компании. 

VCD