Zenith Healthcare Recruitment Ltd.

Компания

Фирмата е създадена за да отговори на Ирландския пазар на труда в недостига на кадри в областта на здравеопазването.

Фирмата търси пертньорска агенция от България!

JobTiger Banner