АДВАНСТ ТЕХНИК КОМПОЗИТ ЕАД

Компания

Фирма " АДВАНСТ ТЕХНИК КОМПОЗИТ " ЕАД изработва изделия от композитни материали като изолационни панели, каросерии за електрогенератори, захранващи авиацията, части за ветрогенератори, както и всички компоненти за системи с подземно сметосъбиране / контейнери, кошове, панели и стълбове за управление /. Продукцията е изцяло износ за Франция и Белгия. Основни суровини за производството са полиестерна ненаситена смола, различни видове стъклени вати. Изделията са солидни и много леки.

Фирмата съществува от 1998 г., основана в Чехия, а от 2010- та година действа на територията на България. Цеховете се помещават в двора на завод " Найден Киров ".

Собственикът на акциите е френски гражданин, а Директор Производство и Административен Мениджър са българи.

Колективът е съставен от предимно млади и амбициозни хора.

Фирмата е с тенденция за увеличаване на персонала и производството, както и разработване на собствена продуктова линия през 2016 -та година.

 

VCD