ОДИТ АДВАЙЗЕРС ООД

Компания

„Одит Адвайзерс” ООД е организация, предлагаща широк спектър от професионални счетоводни, одиторски, консултантски, финансови и данъчни услуги на фирми, финансови институции и правителствени организации.

От август 2015г. Одит Адвайзерс е част от KS International, една от водещите световни компании за одиторски, счетоводни, консултантски и данъчни услуги.

VCD