EC BUL - Member of NSF International

Компания

И СИ БУЛ се позиционира като надежден партньор на международните вериги и местните производители в секторите ритейл, хотелиерство, ресторантьорство,  кетъринг по отношение на безопасността на храните и управлението на качеството при производство и/или реализация на хранителни и нехранителни потребителски стоки и услуги.

Предлагаме широка палитра от услуги „по мярка“:

• техническо сътрудничество за разработване на продукти под собствена марка на търговката верига; • специализирани одити в сектора на ритейла; • одити на хигиенните условия и добрите хигиенни практики, одити на хранителната безопасност и инфраструктурата в секторите хотелиерство и ресторантьорство; • специализирани проучвания в хранително-вкусовата промишленост; • консултации относно местното и европейско законодателството в областта на безопасността на храните и козметичните продукти.

Нашите клиенти са наши партньри. Помагаме им да: • Познават законовите изисквания в областта на хранителната безопасност; • Познават законодателството в областта на козметичните продукти и детергентите; • Взаимодействат с компетентните органи по контрол на безопасността на хранителни или козметични продукти; • Разработват и/или развиват своите продукти и услуги; • Въвеждат и поддържат продукти на българския пазар; • Подсигуряват надеждни доставчици; • Управляват оплакванията, рекламациите и контрола на своите продукти; • Разполагате с научните и нормативни новости в своя сектор; • Въвеждат и поддържат системи за управление на хранителната безопасност; • Управлават рисковете по отношение на добрите хигиенни практики и хранителната безопасност; • Ползват външен одит на безопасността на хотелиерска инфраструктура.

И СИ БУЛ сътрудничи в гореизброените процеси чрез цялостен и скроен по клиента подход към специфичните потребности и контекст на няколко нива:

одит и контрол, проучвания,обучения, консултации, техническо сътрудничество.

Като част от NSF International, И СИ БУЛ оперира също и в областта управление на международни проекти с публично финансиране. В това направление специализираme в международния събитиен мениджмънт на институционално ниво по проекти за техническа помощ и обучение в областта на безопасността на храните,както и рамкови проекти на Европейската комисия за мобилизиране на международна експертиза чрез краткосрочни мисии.

 

VCD