Оупън майнд мениджмънт

Компания

Ние от Open Mind Management Ltd. сме експерти в управление и оптимизиране потенциала на човешките ресурси във фирмата. 

Нашата цел са реални и измерими резултати за клиента.

Нашата дейност обхваща следните направления:

  • Селекция, подбор на отговорни и мотивирани служители
  • Вътрешен анализ и оптимизиране на човешките ресурси в структурата на фирмата
  • Фирмени курсове и индивидуални обучения за повишаване на ефективността във фирмата


Нашата мисия е да помагаме на българските фирми да постигат висока ефективност и бизнес растеж!

VCD