VM Group 2014 Ltd.

Компания

ВМ ГРУП 2014 се занимава с търговия на едро и дребно на плодове и зеленчуци.

VCD