NGO Usmivka

Компания

Сдружение УСМИВКА е реализирало от създаването си многобройни проекти главно с помощта на частни дарения. Нашата цел е да могнем на млади и възрастни хора при тяхната личностна реализация чрез участие в социални проекти и да предотвратим социалната изолация и много от свързаните с това проблеми и рискове.

VCD