Артстрой 1 Кънстракшън ЕООД

Компания

"Артстрой 1 Кънстракшън" EOOД  е строително-инженерна компания и част от опериращата вече 20години на българския пазар фирма "АРТСТРОЙ ГРУП" АД.

Компанията се занимава с проектиране, подробно устройствено планиране, градоустройствен дизайн, строителство и контрол върху извършване на всички дейности по реализиране на строителните проекти на "АРТСТРОЙ ГРУП" АД.

VCD