Геотрейдинг АД

Компания

Геотрейдинг АД е търговско дружество, основано през 2005 г. За 11-те години от своето съществуване утвърди позициите си на пазара на строителна, минна техника, гуми, горива и смазочни материали. Геотрейдинг АД има репутация на лоялен и надежден бизнес партньор. Екипът на дружеството е от около 160 човека. Дружеството е част от групата фирми Геотехмин.

Геотрейдинг АД развива дейности в няколко направления:

- представителство на производители на гуми;

- продажби на минна и строителна механизация;

- продажби и доставки на горива и смазочни продукти;

- продажби на резервни части и консумативи;

- сервиз на леки, товарни автомобили, строителна техника и специализирана техника;

- производство на хидравлични пневматични маркучи.

VCD