Ди Джи Софт ООД

Компания

"Ди Джи Софт" ООД е създадена през 2011 година, в резултат на дългогодишния опит на основателите си в областта на разработването на софтуерни продукти и в отговор на постоянно нарастващите нужди на потребителите от качествени продукти за оптимизиране на бизнес процесите чрез въвеждане на софтуерни технологии и иновации. Основната дейност е разработване на поръчкови софтуерни продукти за оптимизиране на бизнес процеси, консултации в областта на софтуерните технологии и иновации, уеб базирани решения  с фокус върху моделирането, автоматизирането, управлението и оптимизирането на бизнес процесите с цел подобряване на резултатите на предприятието.

Във философията на фирмата стои убедеността, че в бизнеса едно от най-важните неща е вдъхновеният екип. 

Основната цел на фирмата е да подпомага клиентите си в оптимизирането на ефективността от работата, като им предлага лесен и систематизиран достъп до информациятa, от която имат нужда, за да вземат подходящите решения за своя бизнес. 

ITCD