Сис Проджект ООД

Компания

„Сис Проджект“ ООД е специализирана консултантска компания в областта на разработването и управлението на проекти за финансиране на юридически лица от национал-ни и европейски фондове и програми.
Мисията на нашата компания е осигуряването на ефективни услуги на безкомпромисно качество. Доверявайки се на нас, ние ще покрием всички етапи и дейности свързани с плани-рането, разработването и последващото управление, и отчитане на проектни предложения.
Дружеството е създадено от обединяването на екип от експерти в различни области, които ще Ви водят по пътя на успешното кандидатстване и изпълнение на Вашите идеи. Нашите експер-ти са участвали в разработването и успешното изпълнение на проекти в различни области - от предприятия в сферата на услугите до тежка металургия, селско стопанство, машиностроене, строителство, преработваща и производствена индустрия.

VCD