Металургремонт 21 АД
Пловдив www.kcm2000.bg/kcm-group 50 - 300 служителя

Компания

Металургремонт 21 АД гр.Пловдив, част от КЦМ 2000 Груп, е доказала се фирма в областта на производство, монтаж и ремонт на индустриални съоръжения и инсталации. Извършва строително-монтажни и ремонтни дейности, преустройство и поддържане на металургични съоръжения и агрегати (парни и водогрейни котли, пещи, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и др. подобни съоръжения с повишена опастност; полагане на огнеупорни и киселиноустойчиви хидроизолации). Екипът на дружеството се състои от квалифицирани машинни, електро- и строителни инженери, опитни шлосери, монтажници, сертифицирани заварчици и строителни работници.


В дружеството е внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа в съответствие съответно с БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 3834-2; БДС ISO 45001-2018.

VCD