ЕВРОФУТБОЛ ООД
София www.eurofootball.bg 50 - 300 служителя

Компания

Еврофутбол ООД е регистрирано в София в началото на 1993 г.

Първият тираж на Еврофутбол в национален мащаб стартира на 21 август 1993 г.
На 20 октомври същата година Еврофутбол получава лиценз от Министерството на финансите на Република България за организиране на залози върху футболни мачове в букмейкърски пунктове, разположени на територията на цялата страна.

Компанията притежава лиценз за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания, издаден от Държавната комисия по хазарта. 

На 18.02.2002 г. Еврофутбол сключва договор за партньорство с гръцката компания "Интралот". Сделката е една от най- големите в частния сектор в България.

На 12.08.2003 г., 10 години след провеждането на първия национален тираж, бе въведена нова централизирана компютърна система за приемане на залози в реално време, която е революционен скок в развитието на фирмата. Инвестициите, свързани с нейното внедряване, възлизат на около 10 000 000 евро. Въвеждането на новата система повиши значително атрактивността на игрите, надеждността на залога и възможностите за печалба на играчите.

Еврофутбол предлага продукт на европейско ниво, чрез залози в реално време, както и уникалната в света възможност за печалба от суперджакпот и системи за непълно комбиниране.

Еврофутбол е пълноправен член на две големи международни организации – Световна лотарийна организация - WLA (www.world-lotteries.org) и Европейски лотарии (www.european-lotteries.org). В дейността си компанията се съобразява с правилата, приети от двете организации.

JobTiger Banner