И-кард ООД

Компания

И-КАРД е изцяло българска компания основана през 2000г. Дейноста ни покрива различни области в компютърния свят.

Някой от проектите ни са :
*)Първият легален сайт за онлайн залози в България. Изцяло разработен и поддържан от нас портал за онлайн залагания. Интеграция на онлайн казина.
*) Изцяло разработена и поддържана от нас система за приемане на наземни залози от тип Лото Игри и система за управление на търговските процеси за нуждите на Национална Лотария
*) онлйан портал за клеинтски фото албуми
*) Изработка и поддържка на портален сайт на предаването, изработка и поддръжка на платформа за зрителски вотинг.
*) Изработка и поддръжка на платформа за зрителски вотинг.
*) Къртицата - изработка и поддръжка на платформа за зрителски вотинг.
*) предходната версия на сайта на Външно министерство
*) Българската коледа - обработка на дарителски SMS-и
*) цялостна продукция на предването “Национална Лотария” по Нова Телевизия
*) SMS и Web игра към предаването “Стани Богат” по Нова Телевизия
*) SMS и Web игра към предаването “Сделка или не” по Нова Телевизия
*) Универсална карта за интернет достъп( dial-up) e-card
*) Система за упраление на рекламните слотове в едно от най-големите български издателсва и много други.
За да покрием изискванията на проектите си, ползваме различни технологии :

*) Дистрибутирана мултимедийна платформа с над 800 крайни точки за визуализация
*) Интеграция на всички популярни методи за онлайн разплащания (e-pay, easypay, borica, paypal, wirecard, skrill и други)
*) SMS игри и комуникация с всички мобилни оператори в България
*) Интерактивни IVR услуги с всички мобилни оператори в България
*) Дистрибутирани дейтабейс клъстери в режим мастър-към-мастър
*) NoSQL Engines - Мemcache, Redis
*) Видео стрийминг – Windows Media, Flash Media
*) HTML5, CSS3, Canvas
*) JavaScript, Ajax, WebSocket, JSONP
*) Flash, ActionScript, Adobe AIR, Adobe AfterEffects

За да можем да гарантираме висока степен на надежност и устойчивост, използваме различни подходи и методи:
*) Използваме платформи за дистрибутиране и разпределение на натоварването според изискванията на проекта
*) Различни протколи и методи мрежова надеждност
*) За да сме сигурни, че услугите ни работят 24/7 всички важни компоненти са дублирани – сървъри, мрежови рутери, бази данни, дискови масиви и PSU-ta.

Всички проекти се разбработват в рамките на компанията, много рядко ползваме външни разработчици и консултанти. Основните ни проекти се разработват за нуждите на наши компании парньори и някои от най-големите български Дружества. Процесът по разработка на един проект се ръководи от екип опитни проектни ръководители.

За да осигурим високо качество на продуктите си, всеки от разработчиците се запознава с концепцията на целия проект, взаимовръзките между отделните компоненти и цялостната визия от краен клиент до бизнес процес.

Сами конфигурираме и управляваме мрежовата си инфраструктура. Сами инсталираме и поддържаме сървърите си – използваме FreeBSD като базова операционна система.

За си осигурим хомогенност на разработките си, сме избрали език за програмиране perl – което ни помага да покрием различните аспекти на проектите си.
За Web базираните приложения ипозлваме mod_perl, а за приложенията, работещи на фонов режим ползваме perl и libevent.

JobTiger Banner