ФРИЗОМАТ ООД
София www.frisomat.net 20 - 50 служителя

Компания

ФРИЗОМАТ е белгийска компания, водещ европейски производител на конструкции от студеноогънати стоманени профили с приложение в строителството на промишлени сгради, складове, офиси и други. Компанията оперира на 3 континента – Европа, Южна Америка и Африка.

Организационният модел на Фризомат обхваща пълния цикъл на изграждане на сградите - проектиране, производство, монтаж. Компанията разполага с производствени бази в Белгия, Бразилия и Румъния и с два инженерни центъра - в Белгия и България.

JobTiger Banner