Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД

Компания

 

Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД е най - голямото управляващо дружество в България, което управлява и консултира управлението на активи в размер на над 425 млн.лева. Бизнесът ни е в най - бързо развиващия се сектор на финансовите пазари, който има за цел предоставянето на нови за България инвестиционни решения, широко разпространени в Западна Европа и САЩ.

Нашият екип притежава дългогодишен опит на българския и международните финансови пазари. Успехът ни се гради на задълбочено познаване на пазара, активното управление на активи и спазване на стриктна дисциплина и бизнес етика. Ние предлагаме на нашите клиенти модерни решения през всеки един етап на инвестиционния процес.

 

 

 

Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД управлява Взаимните фондове на Ти Би Ай. Те представляват колективен подход за инвестиране, при който множество инвеститори обединяват финансовите си средства, за да бъдат професионално инвестирани на финансовите пазари. Тези фондове действат на принципа на разпределение на риска - инвестират набраните средства в многобройни и различни по предназначение ценни книжа. Портфейлите на фондовете се управляват активно с цел увеличаване на доходността.

 

 

 

Към момента Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД управлява четири взаимни фонда:

 

F     Инвестиционно дружество Ти Би Ай Евробонд АД е с консервативен профил и с най-

             дълга история ( от 17.11.2003 ). Доходността от началото на публичното предлагане до    

             31.01.2006 е 25.70% за периода или 10.87% средно на година.

      ИД Ти Би Ай Евробонд АД спечели голямата награда "Златен БИП" на конкурса -        

      Финансов продукт на годината, на третото издание на международното изложение  

      "Банки, Инвестиции, Пари", проведено в началото на месец февруари 2005.

F      Договорен фонд Ти Би Ай Комфорт е с нискорисков профил.

F      Договорен фонд Ти Би Ай Хармония  е с балансиран профил.

F      Договорен фонд Ти Би Ай Динамик е с високодоходен профил.  

 

JobTiger Banner