От 14 февруари до 7 август 2004 г. се излъчваше предаването "Има начин...", посветено на пазара на труда. Предаването беше съвместна продукция на НКТВ Евроком и JobTiger.

Име на предаването: “Има начин...”
Времетраене: 15 минути
Ден и час на излъчване: събота от 17.45 до 18.00 ч. (повторение неделя, 14:30 ч.)
Периодичност на излъчване: всяка събота
Дата на създаване: 14 февруари. 2004 г.
Тематичен профил: информационно-познавателно
Копродукция: НКТВ ЕВРОКОМ и JobTiger
 
Цели на предаването:
 
 • Да вдъхне кураж на младите хора в България, че съществуват възможности за професионална изява, и че тези възможности ще се разширяват.
 • Да насочва зрителите към съществуващите и новопоявяващи се фирми и организации, които предлагат висококачествени и с европейски и световни стандарти услуги в областта на персоналния мениджмънт.
 • Да популяризира и внушава едно от основните правила на пазарната икономика – по-висока квалификация, по – големи възможности за трудова реализация.
 • Да спомага за утвърждаването на тенденцията за законни и професионални взаимоотношения работник-работодател.
 • Да информира зрителите за непрекъснато повишаващите се възможности за включване в наши и европейски програми за квалификация и преквалификация.
 • Да се превърне в трибуна за потенциалните работодатели – фирми, учреждения, организации и др.под., които ще представят както своите изисквания, така и предлаганите възможности за професионално израстване на кадрите и специфичните си социални програми.
Предаването “Има начин....” беше предназначено за младежката аудитория, но всъщност информационната му част ще достигна до широк кръг от зрители.

Формат:
“Има начин..” магазинно предаване, без водещ и съдържаше следните основни и допълнителни рубрики:
 • Нашата анкета
  Всяко издание започва с въвеждаща в темата на предаването анкета.
 • Стъпка по стъпка
  В тази рубрика специалисти от фирми и организации, занимаващи се с подбор на персонала представят различни възможности за професионална и трудова реализация.
 • Знаете ли че....
  В тази рубрика се съобщават и обясняват възможностите за квалификация и преквалификация по различни програми и инициативи.
 • Една щастлива история...
  Всяко предаване съдържа разказ на успели да осъществят мечтата си хора, които работят това, за което са мечтали...
Теми и излъчени предавания