10 обяви
покажи

Специалист администриране на застрахователни полици с френски език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
19.11.2019

Insurance Claims Expert with Portugal

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
19.11.2019

Emergency Travel Assistance Coordinator with French and English

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
18.11.2019

Multinational Accounts Specialist with French and English

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
18.11.2019

IT End-User Hardware Support Specialist

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Reporting Analyst

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Специалист обработка на плащания с френски език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Специалист администриране на застрахователни полици с немски

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Експерт оценка на застрахователни щети с немски език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019

Експерт оценка на застрахователни щети с френски език

ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП С.А. (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
София
23.10.2019