9 обяви
покажи

Монтажник, електрооборудване

АББ Пауър Гридс България ЕООД
Велико Търново, Габрово, Плевен, други в България
21.10.2021

Машинен оператор

АББ Пауър Гридс България ЕООД
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, други в България
21.10.2021

Работник, изпитване на електросъоръжения

АББ Пауър Гридс България ЕООД
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен
21.10.2021

Манипулант, в отдел Бояджийно

АББ Пауър Гридс България ЕООД
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен
21.10.2021

Специалист, тестване на електросъоръжения

АББ Пауър Гридс България ЕООД
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, други в България
21.10.2021

Project Engineer

АББ Пауър Гридс България ЕООД
Велико Търново, Габрово, Ловеч
20.10.2021

Складов работник

АББ Пауър Гридс България ЕООД
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, други в България
13.10.2021

Машинен оператор

АББ Пауър Гридс България ЕООД
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, други в България
13.10.2021

Бояджия

АББ Пауър Гридс България ЕООД
Велико Търново, Габрово, Ловеч, други в България
13.10.2021
VCD