Hydralift Cranes Ltd
Асистент Инженер-механик
Марикостиново
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
Zaplatomer