Поверително
Country Manager
Sofia
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.
Teleperformance Greece