Община Ветово
Директор на Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси ”
Ветово
длъжност на пълно работно време
Zaplatomer