JobTiger Ltd.
20 - 50 служителя Кандидатстване
Доброволец - Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2019
София
доброволен труд

Доброволец - Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2019

София доброволен труд

Описание на позицията

JobTiger търси доброволци, които да се включат в 10-тото юбилейно издание на браншовото кариерно събитие
Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2019 на 10 октомври 2019 г.

Ролята на доброволците на събитието е да:

>> Съдействат на организаторския екип в предвидени (и непредвидени) ситуации, като помощ при подготовка на форумното пространство, раздаването на информационни и рекламни материали и др.
>> Посрещат компаниите изложители и посетителите на събитието, като ги упътват и ориентират в общата карта на форума.
>> Подсигурят всички посетители с карти на изложението и списъци с присъстващите компании.

Работното време ще бъде от 8.00 до 18.00 ч. на 10 октомври в НДК, ет. 5.

По време на събитието, ще имате възможност да:
>> Работите заедно с екипа, организирал най-мащабните кариерни форуми в България.
>> „Откраднете“ майсторлък в теми като бизнес комуникация, networking, управление на времето и справяне с непредвидени ситуации.
>> Разговаряте с най-добрите компании в страната и да видите защо наистина са по-специални от останалите.


Ако имате желание да се включите като Доброволец в събитието, изпратете ни кратка автобиография до 4 октомври.
Careerdays.bg