Ай Ви Би ЕООД
Експерт Здравословни и безопасни условия на труд
София
длъжност на пълно работно време

Експерт Здравословни и безопасни условия на труд

София длъжност на пълно работно време

За нас

За нашия партньор, лицензирана Служба по трудова медицина - търсим Експерт по здравословни и безопасни условия на труд.

Модерна и надеждна компания с малък и сплотен екип от професионалисти и специалисти, които консултират и помагат на работодателите при създаването на сигурна работна среда, в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

"АЙ ВИ БИ" ЕООД е агенция за управление на човешките ресурси и подбор на персонал - регистрирана при "Министерство на труда и социалната политика" под № 2025 от 08.04.2016 г. Има лиценз да извършва посредническа дейност по наемане на работа за Република България с безсрочна регистрация и има договор с работодателя.

Отговорности

• Участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите;

• Присъства на проверки от страна на Инспекцията по труда и съдейства при отстраняване на предписанията към даден клиент;

• Дава препоръки по отношение на избора на средствата за колективна и лична защита и участва в разработването на мерки за подобряването състоянието на работната среда;

• Участва в ежегодните обучения на членовете на комитета и групата по условията на труд и на ръководния персонал на клиента;

• Участва в оказването на първа помощ в случай на злополука или авария, възникнали на територията на предприятието или организацията – клиент;

• Следи стриктно измененията в нормативната база уреждаща безопасността и здравето при работа и актуализира работата си съобразно актуалните нормативни предписания.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование;
• Компютърна грамотност: Microsoft Office;
• Минимум 2 години опит на подобна длъжност; опит в изготвяне на документация по ЗБУТ; добро познаване на нормативните документи;
• Владеене на английски език е предимство;
• Свидетелство за управление на МПС.

Компетенции:

• Комуникативни умения и способност за работа в екип;
• Коректност, лоялност, отговорност и позитивно отношение;
• Енергичност, динамичност, гъвкавост и проактивност.

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:

• Трудов договор;
• Твърдо месечно възнаграждение и осигуровки;
• Въведение в процеса на работа;
• Работа в динамична среда с екип от позитивни хора;
• Модерен офис и отлични условия на труд.