Оргахим АД
над 300 служителя Кандидатстване
Електротехник
Русе
длъжност на пълно работно време

Електротехник

Русе длъжност на пълно работно време

Отговорности

Извършва ежедневен профилактичен преглед на оборудването, машините и съоръженията.
Контролира нормалното функциониране на енергийните мрежи и инсталации.
Извършва всички видове ремонтни работи по електрическите инсталации на ниско и средно напрежение
Изпълнява реконструкции и модернизации по ел. част.
По време на дежурство извършва аварийни ремонти по нареждане на ръководителя на производственото звено и съгласувано с Главния енергетик.
Изпълнява в определения срок задачите, ежедневно поставяни от главния енергетик.

Изисквания и необходими умения

Средно образование – електроника и автоматика, електротехника
Минимум 3 години опит;
Много добри умения за работа с хора;
Бързина, сръчност, прецизност, отговорност, организираност.
Машинист на парни и водогрейни котли ІІІ степен;
Придобита квалификация за безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ;
Придобита квалификация за безопасност на труда при работа със съоръжения под налягане.

Ние Ви предлагаме

Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд;
Мотивиращо възнаграждение и пакет от социални придобивки

Информация за контакт

Телефон: 0882650480