Централна избирателна комисия
Главен експерт „Човешки ресурси, здравословни и безопасни условия на труд“ (ЧРЗБУТ)
София
длъжност на пълно работно време

Главен експерт „Човешки ресурси, здравословни и безопасни условия на труд“ (ЧРЗБУТ)

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Централната избирателна комисия уведомява, че възобновява приемането на документи за обявения конкурс за заемане длъжността Главен експерт „Човешки ресурси, здравословни и безопасни условия на труд“ (ЧРЗБУТ) в Звено „Административно обслужване“, Дирекция „Администрация“ на ЦИК. Възобновеният срок за подаване на документите е 12 (дванадесет) работни дни и започва да тече от деня, следващ датата на публикуване на съобщението на интернет страницата на ЦИК. https://www.cik.bg/bg/careers

Информация за контакт

Телефон: 02-939-37-13

Zaplatomer