Главен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Главен счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

Агенция за подбор "АБЕЦЕ Комюникейшън" (притежава лиценз за извършване на посредническа дейност № 2265 от 03.05.2017 г.) търси главен счетоводител за свои клиенти - компания, базирана в гр София.

Работни условия:
1. Работно време: понеделник-петък - 09.00 ч.- 18.00 ч.;
2. Длъжност - главен счетоводител.


Отговорности

1. Организиране на цялостната счетоводна дейност и вътрешния финансов контрол на компанията;
2. Осчетоводяване на акцизна стока;
3. ТРЗ и личен състав;
4. Организиране, систематизиране и контрол върху целия документооборот и счетоводната дейност;
5. Изготвяне на справки към ръководството и към одитори;
6. Контрол на финансовата и платежна дисциплина на дружеството, контакт и организиране на взаимоотношенията на дружеството с всички финансови институции;
7. Организиране и контроли на движението на паричните потоци;
8. Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети, справки и друга необходима финансово-счетоводна информация;
9. Формиране на стойност и осчетоводяване на дълготрайни активи, завеждане в амортизационен план;
10. Извършване на годишно счетоводно приключване и изготвяне на статистически отчети и формуляри за приключване на съответните отчетни периоди;
11. Контрол на своевременното плащане на дължимите данъци и осигуровки към бюджета, както и на местните данъци и такси.

Изисквания и необходими умения

1. Висше икономическо образование в сферата на финансите;
2. Умения за работа със счетоводни програми;
3. Възможност за пътуване в страната веднъж седмично, в рамките на работния дес;
4. Необходимо е кандидите да са активни шофьори, с актуално свидетелство за управление на МПС, кат.В;

Ние Ви предлагаме


1. Месечно заплащане - по договаряне, спрямо опита и квалификацията на кандидатите.
2. Трудов договор.
3. Допълнителни стимули - ваучери за храна и/или гориво;
4. Регламентирано работно време.


Необходими документи за кандидатстване:
1. Автобиография и актуална снимка;
2. Документ за последната придобита степен на образование - представя се по време на интервюто с представител на агенция АБЕЦЕ Комюникейшън.;
3. Документи за допълнителни квалификации и/или курсове (ако са налични, не е задължително условие) - представят се по време на интервюто с представител на агенция АБЕЦЕ Комюникейшън.;
4. Копие от шофьорска книжка - представя се по време на интервюто с представител на агенция АБЕЦЕ Комюникейшън.;
5. Копие от документ за стаж (напр. трудова книжка) - представя се по време на интервюто с представител на агенция АБЕЦЕ Комюникейшън.
6. С предимство ще бъдат разглеждани документите на кандидатите с препоръка/и от предишен/ни работодател/и;
7. Необходимо е одобреният кандидат да има готовност да подготви медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост преди постъпване на работа.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля изпращайте автобиография, актуална снимки и препоръки, ако са налични. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в агенцията. Агенцията НЕ ИЗИСКВА такса от кандидатите за работа.

Информация за контакт

Телефон: +359 888617941

Zaplatomer